Vårt valmanifest! | Sverigedemokraterna i Borås

Vårt valmanifest!

Sverigedemokraternas valmanifest 2018-2022!


Inför valet 2018 presenterar vi 88 vallöften, präglade av trygghet som sträcker sig över alla verksamheter och involverar alla!

Ett par punkter från vårt valmanifest är;

  • * Fyra nya grundskolor.
  • * Mer barnomsorg på obekväm tid.
  • * Generationsboenden för äldre och studenter. Samverkan äldre och förskolor.
  • * Betald kompetensutveckling för all kommunal personal.
  • * Kameraövervakning på brottsutsatta platser.
  • * Trygghetsvakter i utsatta områden.
  • * Fem kommunalråd är tillräckligt!
  • * Sänkta politikerarvoden med tio procent.
  • * Fler folkomröstningar för högre grad av direktdemokrati.
  • * Stoppa Götalandsbanan, satsa på snabbtåg Borås-Göteborg.

 

Läs vårt Valmanifest!