Styrelsen 2018 | Sverigedemokraterna i Borås

Styrelsen 2018

Ordförande – Jan Nilsson                                                                                               E-post jan.o.nilsson@sd.se

Vice Ordförande tillika kassör – Andreas Exner                                                             E-post andreas.exner@sd.se

Ledamot tillika sekreterare – Anders Alftberg                                                                 E-post anders.alftberg@sd.se

Ledamot – Jonas Ellerstrand                                                                                          E-post jonas.ellerstrand@sd.se

Ledamot – Eva Eriksson                                                                                                 E-post eva.eriksson@sd.se

1:e suppleant – Niklas Hallberg                                                                                      E-post niklas.hallberg@sd.se

3:e suppleant – Mark Warnberg                                                                                      E-post mark.warnberg@sd.se

 

Kommunstyrelsen för Sverigedemokraterna i Borås.
Från bakre raden vänster; Niklas Hallberg, Anders Alftberg, Andreas Exner, Jonas Ellerstrand
Från främre raden vänster; Valter Kotsalainen, Eva Eriksson, Jan Nilsson, Mark Warnberg.