Politiska verksamheten | Sverigedemokraterna i Borås

Politiska verksamheten

Sverigedemokraterna Borås vill


⇒ Minska de politiska kostnaderna i Borås                                                                  ⇒ Tillämpa en högre grad av direktdemokrati och fler folkomröstningar
⇒ Effektivisera Borås Stad som organisation och fokusera på välfärd                        ⇒ Förbättra kommunikationen och dialogen mellan medborgare och politiker


Idag har Borås Stad 5 kommunalråd,
därtill har staden 22 utskott samt 14 bolag. I varje utskott tillika bolag har övriga partier årligt arvoderade presidier – ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande – med ansvar inom utskottets/bolagets sakområde. Sverigedemokraterna är det enda parti som motsätter sig ökningen av antal kommunalråd med 60%. Vi tror på kvalitet före kvantitet och ser hellre att resurserna omprioriteras till att stärka välfärden i första hand.

Vi anser att drygt hundra arvoderade politiker, fem kommunalråd samt hundratals förtroendevalda ska kunna hantera en stad i Borås storlek. Den föreslagna ökningen av kommunalråd – med tillhörande politiska sekreterare – motsvarar årskostnaden för en skola. Vi anser det inte vara ansvarigt att öka den politiska verksamheten samtidigt som bland annat två grundskolor i Borås Stad hotas av nedläggning på grund av brist på ekonomiska resurser. Politik handlar om prioriteringar och Sverigedemokraterna prioriterar medborgaren och välfärden.