Sverigedemokraterna i Borås | Lagom är bäst | Sida 2

Sverigedemokraterna Borås

Hej och välkommen till SD Borås!

Som medlem vill Du vara aktiv och göra skillnad. Det är där vi kommer in. Vi behöver personer som är nyfikna, som vågar ställa de svåra frågorna och inte räds svaren. Kom gärna på våra Medlemsmöten och ta en fika med oss!

Engagemang är viktigt.

Så viktigt att vi lovar att Du finner en plats att göra Dig hörd på.

OBS. Höstens utbildningar planeras nu och de tillfällen som är klara informeras om här. Tiderna finns även i vår kalender här nedanför.

Välkommen!

Jan Nilsson

Ordförande SD Borås

Telefonnummer: 076 – 039 61 88

Postadress

Postbox: 980

Postnummer:

501 10 Borås

Bankgiro: 537-1075

Bli medlem i Sverigedemokraterna
SD Borås utbildningar

swish-003

 • Jimmie Åkesson kommer till Borås!

  Av Sverigedemokraten den 31 juli, 2018
  0

  Jimmie Åkesson valturné kommer till Borås den 28/8!

  Inför valet den 9 september så turnerar Jimmie Åkesson för att tala om Sverigedemokraternas politik. Torgmötet inleds med livemusik.

  Varmt välkomna!

 • Årsmöte 2018

  Av Sverigedemokraten den 27 januari, 2018
  0

  Årsmöte för SD Borås

  Den 27.e januari hade kommunföreningen SD Borås sitt årsmöte. På mötet beslutade vi om styrelsen för 2018 samt fastställde vår vallista till kommunvalet i september. Många medlemmar närvarade och det var en riktigt god stämning!

  Ordförande Jan Nilsson fick ett förnyat förtroende att leda styrelsearbetet. Vice ordförande Andreas Exner, ledamot Jonas Ellerstrand, ledamot Anders Alftberg och suppleant Niklas Hallberg fick även de förnyat förtroende. Vi välkomnar Eva Eriksson till styrelsen som ledamot, samt Mark Warnberg som suppleant! Grattis!


  Vi vill även gratulera de 40 personer som fått förtroendet till vår vallista!

  1. Björn Qvarnström
  2. Andreas Exner
  3. Leif Häggblom
  4. Anders Alftberg
  5. Kristian Silbvers
  6. Jan Nilsson
  7. Jonas Ellerstrand
  8. Ann-Charlotte Blomqvist
  9. Crister Spets
  10. Tomas Brandberg
  11. Olle Engström
  12. Eva Eriksson
  13. Robert Skånberg
  14. Niklas Hallberg
  15. Susanne Karlsson
  16. Valter Kotsalainen
  17. Maria Lindgren
  18. Mark Warnberg
  19. Daniel Assarsson
  20. Annika Karlsson
  21. Martin Sörbom
  22. Sven-Olof Johansson
  23. Lars-Erik Johansson
  24. Käthy Johansson
  25. Thor Henning Öhrn
  26. Jovan Vuckovic
  27. Ronny Nyberg
  28. Reijo Jardekrans
  29. Björn Malmqvist
  30. Jürgen Urbas
  31. Jan Stenberg
  32. Pia Larsson
  33. Kjell Mårtensson
  34. Peter Ohlsén
  35. Irene Rosalie Eriksson
  36. Patrik Hållpås
  37. Pertti Merstrand
  38. Harriet Blixtorp
  39. Magnus Andersson
  40. Zandra Johansson

  Nu är vi redo för ett roligt och händelserikt år. Nu kör vi så att det ryker! Ses i valrörelsen!

 • Jimmie Åkesson kommer på besök!

  Av Sverigedemokraten den 24 januari, 2018
  0

  MISSA INTE JIMMIES BESÖK I BORÅS!

  Onsdagen den 7:e mars klockan 19.00 kommer Jimmie Åkesson på besök till Borås. Besöket sker under ett medlemsmöte och man behöver därmed vara medlem för att komma.

  Är du inte medlem? Bli det idag! Följ länken här!

  För att delta krävs föranmälan, anmäl dig genom att trycka här.

  Eller till Andreas Exner, 0763-189 974

  Plats meddelas efter anmälan.

  Hjärtligt välkommen!

   

 • Hur mycket är en skolflicka värd?

  Av niklashallberg den 27 november, 2017
  0
  Debattartikel BT 2017-11-27:
  Detta verkar vara en märklig fråga, och det givna svaret bör vara att flickor och pojkar har samma värde. Grundskoleförvaltningen i Borås kommer dock inte till samma slutsats och anser sig till och med på öret kunna säga hur mycket mer värd en pojke är än en flicka. För varje krona som går till en flicka i skolan, så ska en pojke ha en krona och tjugofem öre.
  Resursfördelningsmodellen hanterar grundskolenämndens kommunbidrag, som tilldelas av kommunfullmäktige utifrån stadens befolkningsprognos omfattande i Borås mantalsskrivna barn. Grund- ersättningen, som baseras på antal elever som respektive skola har, utgör 90 procent i den föreslagna modellen. De övriga 10 procenten till skolorna utgörs av en så kallad strukturersättning som skall fördelas efter följande variabler: kön, invandringsår, högsta utbildning för vårdnadshavare, ekonomiskt bistånd, familj, avgångsår.
  Med en sådan modell så nedprioriteras flickor med stadgade föräldrar som är högutbildade, har ett arbete samt bor på landsbygden. Dessa föräldrar är även en av de grupper som bidrar mest till skattekollektivet, då deras utbildning även innebär högre inkomster och därmed mer skattemedel. Med detta som bakgrund är det lättare att sätta sig in i deras resonemang, och måhända lite lämpligt citera Leif Östling: ”Vad fan får jag?”.
  Eftersom flickor överlag har bättre resultat drar man den märkliga slutsatsen att pojkar ska tilldelas mer pengar. De flesta som arbetar med barn och unga i skolan vet att det snarare handlar om att förändra attityder och inställning till skolarbetet bland pojkar. En annan lite mer intressant fråga till läsarna är vad våra feminister egentligen tycker om detta.
  Den föreslagna resursfördelningsmodellen kommer även att slå mot våra mindre skolor på landsbygden. Att våra styrande i grunden ser våra mindre skolor på landsbygden mest som en ekonomisk belastning är inget nytt.
  Inför framtiden syns denna prioritering väldigt tydligt genom den styrande minoritetens förslag om ny grundskola för minst 800 elever. Likt tätt förpackade makrillar på burk ser den styrande minoriteten den ekonomiska fördelen genom att maximera elevantalet på en mycket liten yta. Detta är inte acceptabelt. Föräldrar i Rångedala och Äspered har under det gångna året fått kämpa för att få behålla sina låg- och mellanstadieskolor. Men nu verkar det som att den sista spiken i kistan förbereds att slås i.
  Vi sverigedemokrater ser de mindre skolorna som en tillgång som ska utvecklas, inte avvecklas. Vi är övertygade om att de mindre skolenheterna har en bättre möjlighet att skapa den trygga miljö som våra flickor och pojkar behöver. Därför motsätter vi oss den föreslagna minskningen av bidraget till mindre skolenheter på små orter från 700 000 kronor/år till 400 000 kronor/år och den nya resursfördelningsmodellen. Som alternativ till den föreslagna resursfördelningsmodellen ser vi istället en modell som ger alla barn samma förutsättningar – oberoende av härkomst eller annan social variabel.
  Är du en flicka som bor på landsbygden med två hårt arbetande föräldrar, så är risken stor att du kommer dra det kortaste strået när våra styrande fördelar resurserna till skolan.
  Anders Alftberg (SD), skolpolitisk talesman för Sverigedemokraterna i Borås, ledamot i grundskolenämnden
  Andreas Exner (SD), ekonomipolitisk talesman för SD Borås, ersättare i grundskolenämnden
 • Budgetförslag för Borås Stad 2018!

  Av Sverigedemokraten den 16 november, 2017
  0

  Sverigedemokraterna i Borås presenterar vårt budgetförslag inför verksamhetsår 2018 för Borås Stad!

  Vi är det parti som satsar MEST på utbildning och välfärd! Vårt resultat är likartat Kommunstyrelsen i Borås förslag, däremot satsar vi 20,3 miljoner kronor mer på välfärden!

  Våra satsningar i kort;

    Totalt 193 nya uppdrag till kommunen!

    TVÅ nya grundskolor!

    Satsning på fler bostadsområden!

    Välskötta vägar och gator!

    Fler lekplatser!

    Iordningställande av Björbobacken på Rya Åsar!

    Skyttecenter!

    Fler aktivitetsplatser i våra serviceorter!

    Satsning på Trygghetsvakter även i år!

    Stor satsning på våra medborgare med funktionshinder!

    Stor satsning på elever med autism spektrum tillstånd (AST)!

   

  Ni kan hitta vårt budgetförslag här SD Borås budget 2018, trevlig läsning!