Interpellationer | Sverigedemokraterna i Borås

Interpellationer

Interpellation i Borås KF 2017-01-26

Interpellation i Borås KF 2017-01-26

Den 17:e januari så skriver Borås tidning om att två pojkar i 16 års åldern har våldtagit en annan pojke och brottet rubriceras som våldtäkt mot barn, då den utsatta är under 15 år. Den 20:e januari så skriver Borås tidning om fallet igen, men nu pga oron som alla föräldrar känner.

Det visar sig att hemmet där övergreppet skedde ligger bredvid deras förskola och det är endast ett staket i mellan dessa platser.

Och nedan citat är från BT den 20/1. ”Man har inte tagit riskerna och vår oro på allvar, anser upprörda föräldrar till barn på förskolan”

”Det har inte förekommit någon hotbild tidigare och vi ser inte att det finns någon nu heller, säger en verksamhetschef med ansvar för förskolan”

Vi från Sverigedemokraterna undrar:

1.Hur tänkte kommunen när de tillät hemmet att starta, när förskolan fanns så nära?

2.Har dessa 16-åriga pojkar genomgått ålderstest eller uppvisat adekvat bevis om sin ålder?

3.Vilka åtgärder har gjorts sedan denna händelse inträffade?

4.Hur kan ni garantera att barnen på förskolan inte blir utsatta i framtiden?

5.Med facit i hand, tänker ni godkänna nya hem om förskolor finns så nära?

Leif Häggblom,

Sverigedemokraterna i Borås