Budgetförslag för Borås Stad 2018! | Sverigedemokraterna i Borås

Budgetförslag för Borås Stad 2018!

Sverigedemokraterna i Borås presenterar vårt budgetförslag inför verksamhetsår 2018 för Borås Stad!

Vi är det parti som satsar MEST på utbildning och välfärd! Vårt resultat är likartat Kommunstyrelsen i Borås förslag, däremot satsar vi 20,3 miljoner kronor mer på välfärden!

Våra satsningar i kort;

  Totalt 193 nya uppdrag till kommunen!

  TVÅ nya grundskolor!

  Satsning på fler bostadsområden!

  Välskötta vägar och gator!

  Fler lekplatser!

  Iordningställande av Björbobacken på Rya Åsar!

  Skyttecenter!

  Fler aktivitetsplatser i våra serviceorter!

  Satsning på Trygghetsvakter även i år!

  Stor satsning på våra medborgare med funktionshinder!

  Stor satsning på elever med autism spektrum tillstånd (AST)!

 

Ni kan hitta vårt budgetförslag här SD Borås budget 2018, trevlig läsning!