Sverigedemokraterna i Borås | Lagom är bäst

Sverigedemokraterna Borås

Hej och välkommen till SD Borås!

Som medlem vill Du vara aktiv och göra skillnad. Det är där vi kommer in. Vi behöver personer som är nyfikna, som vågar ställa de svåra frågorna och inte räds svaren. Kom gärna på våra Medlemsmöten och ta en fika med oss!

Engagemang är viktigt.

Så viktigt att vi lovar att Du finner en plats att göra Dig hörd på.

OBS. Vårens utbildningar planeras nu och de tillfällen som är klara informeras om här. Tiderna finns även i vår kalender här nedanför.

Välkommen!

Jan Nilsson

Ordförande SD Borås

Telefonnummer: 076 – 039 61 88

Postadress

Postbox: 980

Postnummer:

501 10 Borås

Bankgiro: 537-1075

Bli medlem i Sverigedemokraterna
SD Borås utbildningar

swish-003

 • Årsmöte 2018

  Av Sverigedemokraten den 27 januari, 2018
  0

  Årsmöte för SD Borås

  Den 27.e januari hade kommunföreningen SD Borås sitt årsmöte. På mötet beslutade vi om styrelsen för 2018 samt fastställde vår vallista till kommunvalet i september. Många medlemmar närvarade och det var en riktigt god stämning!

  Ordförande Jan Nilsson fick ett förnyat förtroende att leda styrelsearbetet. Vice ordförande Andreas Exner, ledamot Jonas Ellerstrand, Anders Alftberg och Niklas Hallberg fick även de förnyat förtroende. Vi välkomnar Eva Eriksson till styrelsen som ledamot, samt Valter Kotsalainen och Mark Warnberg som suppleanter! Grattis!


  Vi vill även gratulera de 42 personer som fått förtroendet till vår vallista!

  1. Patric Silfverklinga
  2. Björn Qvarnström
  3. Andreas Exner
  4. Leif Häggblom
  5. Anders Alftberg
  6. Kristian Silbvers
  7. Jan Nilsson
  8. Jonas Ellerstrand
  9. Ann-Charlotte Blomqvist
  10. Crister Spets
  11. Tomas Brandberg
  12. Olle Engström
  13. Eva Eriksson
  14. Robert Skånberg
  15. Niklas Hallberg
  16. Susanne Karlsson
  17. Valter Kotsalainen
  18. Maria Lindgren
  19. Mark Warnberg
  20. Daniel Assarsson
  21. Annika Karlsson
  22. Martin Sörbom
  23. Sven-Olof Johansson
  24. Lars-Erik Johansson
  25. Käthy Johansson
  26. Thor Henning Öhrn
  27. Jovan Vuckovic
  28. Ronny Nyberg
  29. Reijo Jardekrans
  30. Johanna Silfverklinga
  31. Björn Malmqvist
  32. Jürgen Urbas
  33. Jan Stenberg
  34. Pia Larsson
  35. Kjell Mårtensson
  36. Peter Ohlsén
  37. Irene Rosalie Eriksson
  38. Patrik Hållpås
  39. Pertti Merstrand
  40. Harriet Blixtorp
  41. Magnus Andersson
  42. Zandra Johansson

  Nu är vi redo för ett roligt och händelserikt år. Nu kör vi så att det ryker! Ses i valrörelsen!

 • Jimmie Åkesson kommer på besök!

  Av Sverigedemokraten den 24 januari, 2018
  0

  MISSA INTE JIMMIES BESÖK I BORÅS!

  Onsdagen den 7:e mars klockan 19.00 kommer Jimmie Åkesson på besök till Borås. Besöket sker under ett medlemsmöte och man behöver därmed vara medlem för att komma.

  Är du inte medlem? Bli det idag! Följ länken här!

  För att delta krävs föranmälan, anmäl dig genom att trycka här.

  Eller till Andreas Exner, 0763-189 974

  Plats meddelas efter anmälan.

  Hjärtligt välkommen!

   

 • Hur mycket är en skolflicka värd?

  Av niklashallberg den 27 november, 2017
  0
  Debattartikel BT 2017-11-27:
  Detta verkar vara en märklig fråga, och det givna svaret bör vara att flickor och pojkar har samma värde. Grundskoleförvaltningen i Borås kommer dock inte till samma slutsats och anser sig till och med på öret kunna säga hur mycket mer värd en pojke är än en flicka. För varje krona som går till en flicka i skolan, så ska en pojke ha en krona och tjugofem öre.
  Resursfördelningsmodellen hanterar grundskolenämndens kommunbidrag, som tilldelas av kommunfullmäktige utifrån stadens befolkningsprognos omfattande i Borås mantalsskrivna barn. Grund- ersättningen, som baseras på antal elever som respektive skola har, utgör 90 procent i den föreslagna modellen. De övriga 10 procenten till skolorna utgörs av en så kallad strukturersättning som skall fördelas efter följande variabler: kön, invandringsår, högsta utbildning för vårdnadshavare, ekonomiskt bistånd, familj, avgångsår.
  Med en sådan modell så nedprioriteras flickor med stadgade föräldrar som är högutbildade, har ett arbete samt bor på landsbygden. Dessa föräldrar är även en av de grupper som bidrar mest till skattekollektivet, då deras utbildning även innebär högre inkomster och därmed mer skattemedel. Med detta som bakgrund är det lättare att sätta sig in i deras resonemang, och måhända lite lämpligt citera Leif Östling: ”Vad fan får jag?”.
  Eftersom flickor överlag har bättre resultat drar man den märkliga slutsatsen att pojkar ska tilldelas mer pengar. De flesta som arbetar med barn och unga i skolan vet att det snarare handlar om att förändra attityder och inställning till skolarbetet bland pojkar. En annan lite mer intressant fråga till läsarna är vad våra feminister egentligen tycker om detta.
  Den föreslagna resursfördelningsmodellen kommer även att slå mot våra mindre skolor på landsbygden. Att våra styrande i grunden ser våra mindre skolor på landsbygden mest som en ekonomisk belastning är inget nytt.
  Inför framtiden syns denna prioritering väldigt tydligt genom den styrande minoritetens förslag om ny grundskola för minst 800 elever. Likt tätt förpackade makrillar på burk ser den styrande minoriteten den ekonomiska fördelen genom att maximera elevantalet på en mycket liten yta. Detta är inte acceptabelt. Föräldrar i Rångedala och Äspered har under det gångna året fått kämpa för att få behålla sina låg- och mellanstadieskolor. Men nu verkar det som att den sista spiken i kistan förbereds att slås i.
  Vi sverigedemokrater ser de mindre skolorna som en tillgång som ska utvecklas, inte avvecklas. Vi är övertygade om att de mindre skolenheterna har en bättre möjlighet att skapa den trygga miljö som våra flickor och pojkar behöver. Därför motsätter vi oss den föreslagna minskningen av bidraget till mindre skolenheter på små orter från 700 000 kronor/år till 400 000 kronor/år och den nya resursfördelningsmodellen. Som alternativ till den föreslagna resursfördelningsmodellen ser vi istället en modell som ger alla barn samma förutsättningar – oberoende av härkomst eller annan social variabel.
  Är du en flicka som bor på landsbygden med två hårt arbetande föräldrar, så är risken stor att du kommer dra det kortaste strået när våra styrande fördelar resurserna till skolan.
  Anders Alftberg (SD), skolpolitisk talesman för Sverigedemokraterna i Borås, ledamot i grundskolenämnden
  Andreas Exner (SD), ekonomipolitisk talesman för SD Borås, ersättare i grundskolenämnden
 • Budgetförslag för Borås Stad 2018!

  Av Sverigedemokraten den 16 november, 2017
  0

  Sverigedemokraterna i Borås presenterar vårt budgetförslag inför verksamhetsår 2018 för Borås Stad!

  Vi är det parti som satsar MEST på utbildning och välfärd! Vårt resultat är likartat Kommunstyrelsen i Borås förslag, däremot satsar vi 20,3 miljoner kronor mer på välfärden!

  Våra satsningar i kort;

    Totalt 193 nya uppdrag till kommunen!

    TVÅ nya grundskolor!

    Satsning på fler bostadsområden!

    Välskötta vägar och gator!

    Fler lekplatser!

    Iordningställande av Björbobacken på Rya Åsar!

    Skyttecenter!

    Fler aktivitetsplatser i våra serviceorter!

    Satsning på Trygghetsvakter även i år!

    Stor satsning på våra medborgare med funktionshinder!

    Stor satsning på elever med autism spektrum tillstånd (AST)!

   

  Ni kan hitta vårt budgetförslag här SD Borås budget 2018, trevlig läsning!

 • Amnesti för asylsökande leder fel

  Av niklashallberg den 8 november, 2017
  0

  Debattartikel BT 17-11-07:

  Svar till Tim Gahnström (MP), BT 30/10.

  Tim Gahnström (MP) föreslår i BT 30/10 ”amnesti” och generella studiebidrag för att komma tillrätta med det så kallade skuggsamhället, det vill säga att tiotusentals personer uppehåller sig illegalt i Sverige.

  För det första kan man ha synpunkter på hur man egentligen ska använda ordet ”amnesti”, som ursprungligen exempelvis innebär att myndigheterna avstår från att väcka åtal och att dömda brottslingar slipper fängelsestraff. Men vi förstår innebörden.

  Sverige hade en så kallad ”flyktingamnesti” 2005, vilket innebar att många illegala migranter, som egentligen skulle avvisas, fick permanenta uppehållstillstånd. Och även efter detta har Migrationsverket och migrationsdomstolarna varit villiga att ompröva avvisningsbeslut till den asylsökandes favör.

  Men detta är ju inget annat än en starkt bidragande orsak till skuggsamhället, inte en lösning. Budskapet till alla illegala har varit att det kan lösa sig att trotsa myndigheternas beslut och stanna olagligt i Sverige, vilket uppmuntrar till att söka asyl även om man saknar skäl.

  Runt hörnet kan en så kallad ”amnesti” vänta, vilket i kombination med mycket generösa regler för vård, tandvård, utbildning och på sina håll till och med försörjningsstöd (allt sådant som Miljöpartiet har varit med om att driva fram), uppmuntrar illegala migranter att stanna i Sverige. Ja, dessutom lägger inte polisen särskilt mycket resurser på att lokalisera och avvisa dem det gäller, varför myndigheternas beslut ofta bara gäller i teorin. Det är också en problematisk signal att skicka till övriga samhället, att myndigheternas beslut inte gäller.

  Sverigedemokraternas budskap är alltså att skuggsamhället bekämpas bäst genom att strikta och tydliga regler tillämpas och efterlevs, inte genom myndighetstrots. Bor man i Sverige illegalt ska man givetvis åka härifrån och inte permanenta sin illegala tillvaro här, med allt vad det innebär.

  Vad gäller studiebidrag antar vi att Gahnström anser att de illegala ska studera på det offentligas bekostnad, men det är inte en bra idé då vårt utbildningssystem redan är hårt belastat och har allvarliga kvalitetsbrister.

  På en punkt gnuggar man sig ändå lite i ögonen när man läser Gahnströms artikel. ”Bromsa inflödet istället …” skriver han, vilket är motsatsen till Miljöpartiets politik de senaste 20 åren. Regeringssamarbetet har ju i någon mån tyglat den värsta galenskapen, åtminstone sedan november 2015. Annars har ju Miljöpartiet i alla sammanhang drivit på för högre asylmigration och därmed ytterligare bidragit till det skuggsamhälle som nu bekymrar Tim Gahnström.

  Trots våra uppenbara meningsskiljaktigheter ser vi nu alltså en gnutta förnuft hos en miljöpartist. Hoppas att det sprider sig.

  Patric Silfverklinga, gruppledare SD Borås

  Jan Nilsson, ordförande SD Borås

  Tomas Brandberg, politiskt sakkunnig