Sverigedemokraterna i Borås | Lagom är bäst

Sverigedemokraterna Borås

Hej och välkommen till SD Borås!

Som medlem vill Du vara aktiv och göra skillnad. Det är där vi kommer in. Vi behöver personer som är nyfikna, som vågar ställa de svåra frågorna och inte räds svaren. Kom gärna på våra Medlemsmöten och ta en fika med oss!

Engagemang är viktigt.

Så viktigt att vi lovar att Du finner en plats att göra Dig hörd på.

Snart stundar kyrkovalet 2021 och vi har sju spända kandidater i SD Borås. Se inlägget HÄR.

Välkommen!

Jan Nilsson

Ordförande SD Borås

Mejl: jan.o.nilsson@sd.se

Postadress

Åsboholmsgatan 16

504 51 Borås

Bankgiro: 537-1075

Bli medlem i Sverigedemokraterna
SD Borås utbildningar

swish-003

 • Utbildningar Hösten 2021

  Av niklashallberg den 11 oktober, 2021
  0

  Hej alla!

  Höstens utbildningar är nu planerade och kan ses här.

  Utbildningsprogram-SD-Sjuhärad-Hösten-2021

 • Kyrkovalet i Borås

  Av niklashallberg den 3 augusti, 2021
  0

  Hej i värmen!

  Kyrkovalet stundar och våra sju kandidater ligger i startgropen för en annorlunda valkampanj i pandemins tecken. Våra kandidater kommer inom kort att presenteras en efter en på vår facebooksida Sverigedemokraterna i Borås.

  Information om Sverigedemokratisk politik finns även på vår hemsida under rubriken kyrkovalet. Länk direkt till sidan.

  Vill man läsa mer ingående finns vårt valmanifest att läsa HÄR.

  Väl mött till valet önskar:

  Kandidaterna i nomineringsgrupp Sverigedemokraterna

 • Kyrkoval 2021

  Av niklashallberg den 31 december, 2020
  0

  Kyrkoval 2021

  Hösten 2021 är det återigen dags för kyrkoval. Även om kyrkan för många inte känns lika aktuell idag, som den varit för människor genom historien, så kommer den ändå alltid att finnas där vid livets allra största stunder – såsom vid barnens dop, det första sommarlovet, vid examen eller giftermålet. Kyrkan kommer också alltid att finnas där vid de tyngsta stunderna i våra liv, för att ge oss tröst och stöd när vi tar ett sista farväl av en nära vän eller älskad familjemedlem. Vi betraktar därför Svenska kyrkans öde som en angelägenhet för alla svenskar – troende såväl som icke troende.

  Svenska kyrkan är tänkt att vara en demokratisk folkkyrka, men efter decennier av socialdemokratiskt maktmonopol inom kyrkan har den i alltför hög grad utvecklats till en politisk vänsterliberal opinionsbildare, där respekten för klassisk kristen tro fått stryka på foten till förmån för socialistiska och liberala politiska ställningstaganden.

  I kyrkovalet 2017 gick vi från 6 % till 9 %, Vilket var mycket glädjande. Vi har all anledning att tro att partiet kommer att öka ytterligare vid valet 2021. Av denna anledning behöver vi dig som aktiv sverigedemokrat! Vi söker nu partimedlemmar som är beredda att kandidera för Sverigedemokraterna i Kyrkovalet 2021.

  För att bli kandidat måste du:
  • tillhöra Svenska kyrkan.
  • vara döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund, eller tidigare ha varit förtroendevald i Svenska kyrkan
  • fylla 18 år senast på valdagen
  • vara kyrkobokförd i det området valet gäller (för kyrkomötet är du bara valbar i det stift där du är kyrkobokförd).

  Du kan välja att kandidera till:

  Kyrkofullmäktige, lokalt
  Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut.

  Stiftsfullmäktige, regionalt
  Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. De kan till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka inom stiftet behöver renoveras.

  Kyrkomötet, nationellt
  Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor.

  Som ett socialkonservativt parti vill vi se en kyrka som står upp för sina traditioner och sin kristna identitet. Nu söker vi dig som är beredd att ställa upp för vårt parti. Välkommen att kontakta Ann-Charlotte Blomqvist, förtroendevald i Svenska kyrkan och samordnare för kyrkovalet för SD Sjuhärad.

  Kan nås på mobil 0706-241908
  E-post: ann-charlotte.blomqvist@sd.se

 • Utbildningar under våren 2020

  Av niklashallberg den 28 januari, 2020
  0

  Hej!

  Vårens utbildningar är nu till största delen planerade och införda i vår kalender.

  Hela programmet kan läsas här – Utbildningsprogram våren 2020.

  Vi ses där!

 • Sverigedemokraternas Budget 2020

  Av Sverigedemokraten den 30 oktober, 2019
  0

  Sverigedemokraterna i Borås lämnade inför verksamhetsår 2020 in ett komplett budgetförslag, likt tidigare år. Utöver detta har vi även lämnat in 162 särskilda yrkanden.

  Vi föreslår bland annat,

  • Ingen avgift för förskola under juli månad
  • Satsningar på förbättrad arbetsmiljö för förskolelärare
  • Planering av ett underjordiskt garage i Borås city
  • Införande av ordningsomdömen i skolan
  • Stärkta insatser mot hemlöshet
  • En ny grundskola
  • Viskafors får en idrottshall
  • Dalsjöfors simhall byggs ut

  Vi satsar därutöver även mest på barnen och de funktionsnedsatta i Borås. Vi ser även till att Borås får trygghetsvakter – ett komplement till Polisen – och mycket därtill!

  Vill du veta mer? Tryck på dokumenten nedan för att läsa!